KAMPANIE‎ > ‎

Kampania Stop GMO
KU ROZWADZE ROLNIKOM

WŁAŚCICIELOM I UŻYTKOWNIKOM OGRODÓW

WARZYWNYCH I OWOCOWYCH

 

UWAGA - ROUNDUP !!!

środek chwastobójczy(herbicyd)

 Roundup jest środkiem chwastobójczym, wykorzystywanym m.in. w ogrodach, działkach, trawnikach przydomowych, parkach. Preparat został dopuszczony do obrotu decyzją MRiRW nr R- 297/2010.

ROUNDUP NIE JEST BEZPIECZNY!!!

W składzie tego herbicydu znajduje się substancja czynna – glifosat oraz bierna tzw POEA - wzmacniająca działanie herbicydu i uważana wcześniej za bezpieczną. Okazuje się, że zarówno substancje czynna jak i bierna (wspomagająca)są szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego.

 Amerykańscy farmerzy oraz naukowcy, głównie biolodzy molekularni

z uczelni w USA (uczelnie rolnicze w stanach Missouri, Iowa, Kalifornii, Północnej Karolinie) a także Francji , Irlandii, Szwecji, Argentynie, Australii – w oparciu o wyniki badań ostatnich lat - donoszą o:

 @ zagrożeniu dla dzieci w życiu płodowym i noworodków w przypadku

  kontaktu ze składnikami herbicydów: glifosatu i POEA (POEA łatwo

  przenika przez błony biologiczne),

@zagrożeniu zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych spożywających soję

  spryskiwaną herbicydem Roundup, a importowaną do Europy w dużych

  ilościach z Ameryki Południowej (ryzyko nowotworów, bezpłodność),

 @ inwazji chwastów odpornych na glifosat,

 @ niszczeniu bakterii glebowych, jałowieniu gleby, zmniejszeniu populacji

  płazów, szkodliwe dla organizmów wodnych.

 @ konieczności zakazu używania herbicydów z udziałem

  glifosatu i związków POEA.

 

 

Opracowano w CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W GLIWICACH (03.2011)

 

Źródła: wykorzystano materiały udostępnione przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Koalicję Polska Wolna od GMO http://www.polska-wolna-od-gmo.org/:

 

  Szkodliwość upraw GMO udowodniona :

http://www.icppc.pl/antygmo/2009/10/szkodliwosc-upraw-gmo-udowodniona/  


http://www.festiwalstopgmo.pl/ 
    zapraszam na stronę Festiwalu


 
WSZELKIE INFORMACJE,ULOTKI ,ARTYKUŁY , FILMY  O GMO NA STRONACH  ICPPC - Stryszów
 MIĘDZYNARODOWEJ KOALICJI DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI, z którą Stacja i Unia Izerska współpracuje
                      


                                                       http://www.icppc.pl/antygmo/
 
     15 MARCA 2012 WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ W WARSZAWIE  


                                                                                       

 4 .10 2011 -
      AKCJA W WARSZAWIE POD MINISTERSTWEM ROLNICTWA!

ze Stacji pojechaliśmy na Manifestację, żądającą zakazu GMO w Polsce - oto relacja-
                      
http://www.youtube.com/watch?v=R2T-7YDyrgY


 http://www.facebook.com/profile.php?id=1177294405#!/media/set/?set=a.2229279129627.2115646.1177294405&type=3
                                                         GRUPA Teatralna ArtAtak!


    Jako Stacja Wolimierz i Unia Izerska włączamy się w akcję Koalicji Polska wolna od GMO.
Wierzymy, że teraz jest dobry czas aby ‘wymusić’ na Rządzie RP zakaz upraw GMO: kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA (tylko te dwie uprawy są dopuszczone w UE a jedyną zgodną z prawem UE formą zakazu jest zakaz tzw. ‘case by case’, czyli każdej uprawy z osobna).
    Oto petycja  szczególne zadeklarowana Ministrowi Rolnictwa i Minstrowi Środowiska bowiem to oni mogą wprowadzić zakaz uprawy GMO w drodze rozporządzenia.
 Liczymy na Wasz podpis i Waszą pomoc w nagłaśnianiu nowej petycji
http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/

Ja niżej podpisana/y żądam, by polskie władze, biorąc przykład z
innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja,
Włochy, powołując się na "klauzulę bezpieczeństwa" zawartą w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO, uchwaliły rozporządzenie zakazujące rejestracji nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA."
Na końcu prosimy o podanie danych osobowych, ewentualnie tytułu naukowego, zawodu i/lub organizacji i stanowiska jeśli to robicie w imieniu organizacji określeniem liczby członków.

PETYCJĘ można też wydrukować i zbierać podpisy, link:
http://www.icppc.pl/antygmo/2011/09/petycja-w-sprawie-zakazu-rejestrowania-nasion-obrotu-i-upraw-roslin-gmo-w-polsce/FOT.KARINA KARIN(z akcji we Wrocławiu):
PLAKAT Z TEXTEM ZBIGNIEWA LIBERY!
zapraszamy do korzystania


Comments