Interplanetary Kingdom of Art Wolimierz


 
                                                                                                                            Logo by Ewa Finn
        
        Latem 1991 roku na wolimierskiej łące przy "Klubie" odbył się pierwszy Festyn Wiejski zorganizowany przez Teatr Klinika Lalek i przyjaciół , dla wioski, w której właśnie zamieszkali.
        Od tego momentu Sztuka zagościła w Wolimierzu na Zawsze i wraz z Istotami z całego Kosmosu
      tworzymy tu i w ekoOkOlicy Międzyplanetarne Królestwo Sztuki, Instytut Przemiany Czasu w Przestrzeń.          Back in summer 1991, the first Village Festival took place on the grassy field in Wolimierz by the ‘Club’, organised by Teatr Klinika Lalek and friends for the village which they had just settled in.

          Since that moment Art has become part of Wolimierz for Ever and together with Beings from all around Cosmos we have been building here and in our eco-area the Interplanetary Kingdom of Art,the Institute of Converting Time Into Space.
            Il était une fois l'été 1991....Le premier "Village Festival" prend place dans un petit coin de campagne
sur les terres de Wolimierz sous le nom du "Klub". Il est organisé par la troupe de théâtre Klinika Lalek et leurs amis pour ce village dans lequel ils ont choisi d'élire domicile.          
               A partir de ce moment, l'Art est devenue une partie intégrante de Wolimierz. Un partage qui s'est installé depuis 20 ans avec des personnes venant de tout le cosmos pour construire ici, et dans notre eco-site, le
Royaume Interplanétaire de l'Art, un lieu convertissant le temps en espace
.
    Durante el verano del año 1991, en una pradera, cerca del "club de la aldea" tuvo lugar el primer Festival Rural,
organizado por Teatro Klinika Lalek y Amigos, implicando en dicha iniciativa a la población local de la zona.
    Desde aquel momento el Arte ha entrado para siempre en Wolimierz y junto con los Seres de todo el Cosmos
estamos creando aquí y en eco-áreadel Interplanetario Reino de Arte, el Instituto del Cambio del Tiempo en el Espacio.
.        drugi rok Królestwa - 1992 - dostajemy stare trąby od miejscowej orkiestry strażackiej


Wielkanoc 1992 spędzamy z Kormoranami, kultywujemy tradycje - tu -  święcenia jaj


1995 -Wernisaż obrazów Papryki "Naturalne piękno"- pierwsza wystawa w wyremontowanej galerii, w ocalonej  od rozbiórki Stacji Wolimierz.Wstęgę przecina Jerry Kilian - dobry duch Królestwa                          co roku podczas Święta Wiosny tworzymy Marzanny

         Wiesia i Marek - pierwsi i na zawsze twórcy Królestwa Sztuki w Wolimierzu
  
                  
                                     Every Spring Holiday we create tradicional Marzanna doll
                                                               Wolimerz - Love Energy

1993 - sesja zdjęciowa do projektu "Małe Ojczyzny " Fundacji Kultury
pt" Międzyplanetarne Królestwo Sztuki" , który wygraliśmy!


   
        ECOTOPIA 1995 - przez 3 tygodnie 400 uczestników z całego świata tworzy wymarzoną osadę ekologiczną


  1996 - " Poemat o słońcu i księżycu " na łące koło Stacji


                                     1996 - " Poem about the Sun and the Moon "  Muzyka towarzyszy nam zawsze

                     zespół Nassara podczas Festiwalu Harmonii w 2009 roku


Wolontariusze z całego świata pomagają nam w remontach


Volontarees from all arund the world help us with rebuildingsNasze dzieci zakładają teatr stacyjny - Petit Divadlo, który bawi nas do łez przez wiele latna Stacji odbywają się rozliczne warsztaty- tu:grupa taneczna


International workshops - music  and puppets - young people from Ukraina, Armenia, Bułgaria & Polonia- here - opening Our Izerian Busstation!!


na Stacji działa grupa Akrobatyki Powietrznej-SUTRA


Współpracujemy z Czechami bo do granicy ze Stacji po dawnych torach bliziutko

Tu-polsko-czeski Dzień Dziecka- z celnikami na granicy!


Every Year we organize summer Art & Natura Festiwal!!!


                                                  Festiwal Age of Aquarius - 2010


            with Kooperatywa Izerska  we organize Rural Market of Izery Mountains -

with hand made art and local foodour Big Mission is to protect Local Natura !

Here- action"We are the Mountain! "

Nasza Misja to chronienie lokalnej natury

Tutaj- akcja " My som górom! " - przeciwko rozbieraniu Gór Izerskich!

Comments