FESTIWALE‎ > ‎

Seeds Festival 2017

                                                                                                                                        
poster by Patrycja Mastej
  
RELACJA foto-słowna z Festiwalu Nasion:
SEEDS FESTIVAL REPORT with photos and words:


       Tak dużej ilości wydarzeń nie sposób opisać, więc zapraszam do oglądania zdjęć na facebooku:
Such a number of events is impossible to describe, so you are welcome to see the photos on facebook:


  A tutaj kilka zdjęć zamieszczę z opisami i zapraszam na rok przyszły -
Festiwal XXX lat Teatru Klinika Lalek  20-22.07.2018 !
Here there are some of the photos with descriptions.
You are all welcome for the next year!

Festiwal XXX years of Theater Klinika Lalek  20-22.07.2018 !
Jemiołka ze Stacji Wolimierz
tłumaczenie, translation - Adam Sto


                                                                                                                                       fot: Hulio Pegaz


                                                                         
                                                                                    
fot: Paulina Szuta
                                                  Kudalini Yoga o 12 00 w sobotę
   To zdjęcie mówi tak wiele ! Nasionko rośnie nasiąknięte festiwalem - wspólną medytacją i tańcami, zdrowym, lokalnym jedzeniem, miłością , przytulaniem , zabawą i głęboką ekologią !Kundalini Yoga at noon on saturday.
This photo tells so much!
A seed soaked by the festival is growing - common meditation and dances, healthy local food, love, hugs, fun and deep ecology!
                                                                                 
 
                                                                               fot: Blizna Terror
Uroczyste Otwarcie Festiwalu Nasion - Radykalna Wieś!
                                                                          

        Nie bez przyczyny ten zespół otwierał Festiwal Nasion ! Bo chociaż wszystkie występujące u nas grupy są świetne, to właśnie oni wyraźnie dedykują swoje teksty Matce Naturze i głośno wołają "Sio mie z tym GieMO ! "

The Official Opening of Seeds Festival - Radical Village!
They were opening Seeds Festival for a reason. Cause, although every group performing during the Festival is great, it is them who clearly dedicate their lyrics to Mother Nature and call "Get outta here with this GMO"!


                                                                                                                                

                                                                                                                                      fot: Taida Tarabuła
        Teatr Klinika Lalek wystąpił dnia pierwszego ze spektaklem" Cyrk bez przemocy" , ku wielkiej radości licznie zgromadzonych, w szczególności dzieciaków. Zaczynamy się przyzwyczajać, że dzieci opanowały nasz festiwal i to dla nich trzeba go kontynuować w jak najmądrzejszym kierunku i jedynie słusznym - z Mamą Naturą za rękę !
       Klinika Lalek theatre (Puppets Clinic) performed on the first day with a play "Circus without violence" that brought happiness to the numerous kids.
We are getting used to kids domination during the festival and it is for them that we are going to continue wisely towards the only direction possible - with Mother Nature hand by hand!

      Dla naszych nasionek odbyły się liczne aktywności jak na przykład -
Zajęcia muzyczne dla dzieci do ok. 5 roku życia przy żywej muzyce , ekoinstrumentach , misach dżwiękowych , dzwonkach i innych etnicznych..- Kamila Wasiak

    Many activities took place for our little seeds - for example live music lessons with use of eco instruments , bells , sound bowls and ethnic instruments for children from 0 to 5 years old - Kamila Wasiak

                                                                                      
fot: Hulio Pegaz
     Brzozowa Kobieta stanęła przy scenie jako taneczny Land Art . Stworzyli ją uczestnicy Projektu Wyszechradzkiego , pod kierownictwem Eliszki.
Informacje o tegorocznym projekcie znajdziecie tutaj:
      A Birch-tree Lady arised by the stage as a dancing Land Art. It was created by participans of Visehrad Project, guided by Eliszka. More information about the project you can find here: http://stacja.wolimierz.info.pl/projekty/-eco-art-tourism---step-ahead-2nd-visegrad-eco-youth-meeting
                                                                                                                                  fot: Taida Tarabuła
     Wioska Yogi i Tańca rozrosła nam się imponująco, opanowując momentami główny dziedziniec festiwalu , oraz...coraz młodszych ...Dziękujemy Ewelinie Elf !
     Yoga and Dance Village has grown impressively, covering - at times - the main square of the Festival, and... younger and younger...Tkank You to Ewelina Elf !

                                                                                                                                  fot: Jemiołka

                                                                                                                                         fot: Jemiołka
      Kundalini Yoga na scenie głównej festiwalu wydawała się dziwnym pomysłem, ale sprawdził się cudownie ! Mateusz z Marleną spowodowali falę energii miłości, a mantra rozwibrowała całą przestrzeń. Równocześnie z prawej  strony sceny odbywała  się Ceremonia Kakao prowadzona przez ekipę Manu z Salvadoru, czyli dużo hippisów , bębny, śpiewy i tańce, a po lewej - amigos z Hare Kriszna zbudowali piękny ołtarz z owoców i palili Agnihotrę. Pomyślałam, że wygląda to jak jakiś Festiwal Religii w symbiozie...Podzieliłam się tą refleksją z Agatą, która zatrzymała się przy mnie. " To festiwal jednej religi , powiedziała - tej ostatecznej !" . No jeśli tak to ma wyglądać to jestem za ! Pełna tolerancja, piękno, miłość i harmonia ! Wiele osób mówiło mi , że energia tegoroczna była jak na Rainbow !
Czego dowodem wszechobecne przytulanie się !
Zresztą wykrakaliśmy, wyćwierkaliśmy ! W 2018 roku - po 26 latach, europejskie Rainbow Gathering zawita do Polski !
     Kundalini Yoga on the main stage seemed like a strange idea, but it went wonderfully. Mateusz and Marlena caused a wave of love energy and mantras vibed all the space. At the same time at the right side of the stage Cacao Ceremony was guided by Manu from Salvador and his team - a lot of hippies. Drums, singing and dance. While to the left - Hare Krishna amigos bulit a beautiful shrine of fruits and burned Agnihotra. I thought that it looks like a Festival of Religions in symbiosis and shared his reflection with Agata that stopped next to me. "This is a festival of one religion" - she said - "the ultimate one".
Well - if it is going to look like his then I go for it!
Full tolerancem beauty, love and harmony. Many people told me that this year energy was like during Rainbow.
And a proof for that was hugging everywhere. And we croaked and tweeted this - after 26 years European Rainbow Gathering will visit Poland!


                                                                                                                                    fot: FOTO Kamper                                       
Folklor Ameryki Środkowej - Ceremonia kakao

Hare - Kriszna - Agnihotra

                                                                                                                                 
fot: Blizna Terror
      Dubova Bicka jako stały już element, bez którego to nie byłby TEN festiwal ! Dzięki Wielkie Dusza za od serca kierowanie !     
      Dubowa Bicka (Dub beach) is already a constant element. i would not be THIS festival without it. Big Thanks for Dusza for from-hearth directing.                                                                                                    I duma i radość kolejna ! Koło Stacji stanęła Kopuła Wierzbowa Budząca Świadomość według projektu Jacka Gądka. W zeszłym roku zasadziliśmy taką Kopułę na Placu Społecznym we Wrocławiu, a w tym aż trzy powstały w Wolimierzu. Uczestnicy Projektu Wyszechradzkiego uroczyście osadzili czaszę kopuły na wierzbowych filarach. Coś pięknego i Na Zawsze stworzyliśmy w ramach Festiwalu Nasion !
        And again pride and happiness - a Willow Dome Raising Awareness - project by Jacek Gądek - stood next to the station. Last year we planted one like this on Plac Społeczny in Wrocław and this year 3 more stood in Wolimierz.
Participants of Visehrad Project solemnly placed the head of he dome upon the willow pillars.
Something beautiful and Forever we created during Seeds Festival!


                                                                                                                                    fot: FOTO Kamper


        Tradycyjne Nasiona, Ogrody bez przekopywania - opowieśći i rozmowy z Moni Podsiadla !

                                                                                                                                fot: Taida Tarabuła
         Gliniano-Słomiane Mini Warsztaty by Ecological-Cultural Association Freedom, Glino Dom - Natural Building and See Yourself Foundation


                                                                                                               fot:Tomek Piech Photography

Capoeira by Justyna Jagielnicka                   W niedzielę wszyscy chcieli się prezentować !


                                                                                                                                    fot: Agata Rawska
koncert " Dzikie jabłka"

                                                                                                                                       fot: Taida Tarabuła
koncert Afrique Sogue   
w skrzynkach na scenie - zboża, kabaczki, len...                                                    


   Hurt Luster zdobył serca wolimierskiej publiczności... płakaliśmy ze śmiechu

                                                             
                                      fot: Miasta w Komie
           Kolejne pokolenia cieszą się z wizyty coraz większej, pięknej Rodziny Stacji Wolimierz !
     Next generations are happy to host every year bigger , beautifull Station Wolimierz Family !

Festiwal Nasion
Seeds Festival
Festival del Semillas
Festival des Graines


    W tym roku Festiwal Nasion ma zwrócić Waszą uwagę na Nasiona, ogólnoświatowy trend ich patentowania i konieczności walki o dostęp do tradycyjnych Nasion.
Drugie znaczenie tematu festiwalu to Dzieci i Młodzież, nasze Nasiona Przyszłości, na których skupimy liczne aktywności.
Koniecznie obejrzyjcie film - http://www.seedsoffreedom.info/watch-the-film/watch-the-film-english/

This year Seeds Festival is to draw your attention to the seeds, the global trend of patenting them and necessity of our fight for access to traditional seeds that have been here for thousands of years and are common good. The second meaning of the Festival's theme is - next generations : children and youth, our Seeds of the Future on whom we will focus our attention and activities.
Watch the movie ! http://www.seedsoffreedom.info/watch-the-film/watch-the-film-english/

Este año el motivo principal del festival son las Semillas. Para llamar nuestra atención sobre las semillas, la tendencia mundial de las patentes y la modificación genética de estas. En estos tiempos incluso tenemos que luchar por el acceso a las semillas tradicionales.
El segundo significado del tema del festival son los niños y jóvenes, nuestras Semillas del futuro, en las que vamos a concentrar una serie de actividades.
Y ver la película http://www.seedsoffreedom.info/watch-the-film/watch-the-film-english/

Cette année, le festival a choisi pour thème, " les Semences". Nous verrons la nécessité de protéger l'accès aux semences anciennes et variées, où de nos jours, la tendance mondiale est à la standardisation et à la modification génétique.
L'autre signification de ce thème est " la prochaine génération ", les Enfants. Ces "Graines du Futur" à qui nous allons consacrer une belle partie de notre énergie et une série d'activités.
et regarder ce petit film!
http://www.seedsoffreedom.info/watch-the-film/watch-the-film-english/

PROGRAM:

RURAL MARKET of IZERY MOUNTAINS
pictures, ceramics, glass, clothes, food produce

* Izerian Food Cooperative - Izerian Food Box - Local Products & Fresh Food from the Fields, Meadows and Orchards
* Kaszarnia Kwieciszowice - buckwheat, buckwheat flour ..
* Marek Wąs from Wolimierz - regional wasabi, pesto and herbs
* " Zakręcone słoiki " from Kopaniec - pancaces, salads...
And of course vegan beet cake with seeds (!) and nuts. We love seeds!

* Frutopia- a freaky juice bar on four wheels!
* Pepperminta food truck
* 1001 Cafe - a unique mobile cafe

* Weganizerka -we’ll feed you plenty and well, with natural, healthy, tasty vegan meals.
* Jacek Hołubowicz - fusion cuisine, flavors from various corners of the world,.Cocktails and energy drinks with legal ethnobotanical stimulants
* Limonka Foodtruck - a power-packed battery of vitamins on wheels
* Wheeled Lumbermill ! home-made dishes and something more . You can taste soup, dumplings and potato pancakes.
* Hare Kriszna - food & culture

* Marta Mirynowska -- Wytwórnia Rzeźby
* Kasia Sobocka - hand made jellery
* Foodtruck Hedgehogmobile serves vegan dishes,using the culinary traditions of the Mediterranean, North Africa and Asia.
* Dobra Szama - home made peanut butters

WORKSHOPS
* Village of Yoga and Dance by Nasz Festiwa
l :
Marlene Berta i Mateusz Krawiec - Kundalini Joga
Dominika Hrycaj - Vinjasa Prana Flow
Ewa Barańska - Joga powięziowa, Aerial Joga
Ewelina Jonczys - Joga Nidra, Mindfulness
Mateusz Krawiec - Laboratorium Dźwięku i Ruchu
Colin Evans - Vinjasa Krama
Rałaf Toporczyk - Acro Joga
Krystyna Błauciak - chirurgia fantomowa i masaż pulsacyjny - wykład, warsztat, sesje indywidualne
Iwona Anna Hadula, Urszulka Flis-Drebschok - kąpiel w dźwiękach z masażem intuicyjnym
Mirka Zielińska - gimnastyka słowiańska dla kobiet
Kasia Kata - bajkoterapia
Laughter Yoga - Zahiwja from Fundacja Złoty Dom

* Capoeira - Graduada Arco-iris (Justyna Jagielnicka)
* Workshops
for children of making instruments  - Bozdek from Bratnik
* Circus Workshops with international team
* Willow Dome- Kopuła Wierzbowa Budząca Świadomość - Jacek Gądek

* Throat & Overtone Singing Workshops! - Michał Esz Szerląg
* Workshop on “Seed activism, food Democracy and the way forward”- Jaman
* Drums Workshops by Pracownia Bębnów Mariusz Raźny
* Qi gong i Makko Ho - Ina Kubas
* Raku firing accompanied by fire, singing and music - Gliniana Kula
* Idea Nonviolent Communication - Joanna Nowicka
* STRONG BY ZUMBA- Awokado, Karolina Dubrawska
*
Straw-Clay Mini Workshop - Ecological-Cultural Association Freedom, Glino Dom - Natural Building and See Yourself Foundation
* Joel from Wolimierz - Didgeridoo Space !

* Ogrody Permakultury - "Garderns without digging"

THEATRE PERFORMANCES , RITUALS, STORIES

* Theater Puppet Clinic: "Circus without violence!"
 * Bajker - Story teller – Grzegorz Żak – stories for children and adults, fairy tales from all over the world. Transfer in the most primaeval form
* Casa Organica & Madre Tierra Amor International Center :
Lecture by Mo Montano - " Love and Compassion", Cacao Ceremony ( Mother Earth Gardens area), Music for children, shiatsu, crystal therapies & hot stone massages,(donation).
* " On the raft through Amazonian rain forests "- Emil Witt
* "Seeds of Freedom" - Ewa Lasson - Ritual "Corazon de la Tierra" according to the Mayan cosmology (Saturday at the 10 00)
* Physical theater and pantomime from and with Miriam Flick and Katarzyna Wieczerzak presents two performance - CLOAk wORk and VerHör
* "Village Vaudeville Cabarete "
* " Hurt luster "- Theater improvisation
* " Our piece of the city – about community gardens in Berlin." -
Ania Dańkowska
* Individual sound bowls massages with holistic treatment for healing and relaxaition for human body. Live music lessons with use of eco instruments , bells , sound bowls and ethnic instruments for children from 0 to 5 years old - Kamila Wasiak
* Film showing - " Inlakesh - I am another You" by Pasikonik
* Lecture for youth :,,Where the wild seeds grow''- Agata and Michal Brychcy
 


CONCERTS
* Radykalna Wieś (friday - Opening of Festiwal !)
* Lunatix( friday)
* Anviled ( friday )
* Gonsofus( friday)
* Bielas i Marynarze Łodzi( friday)
* Francis Tuan ( saturday)
* Yurodivi( saturday)
* POTH (saturday)
* Black Street Noise(saturday)
* Przywracamy Naturalny Skład Łez( w galerii - friday & saturday)
* Tarara Band
* Gypsy and the Acid Queen
* Dubrising ( saturday)
* Dzikie Jabłka( saturday)
* Zielony Bus Band
* Ludojad (sunday)
* Green Roots ( sunday)
* Fonike Fare ( akustic)

* " Pieśni znalezione w sercu "
* Afrique Sogue
* Afrotuba

D. J.s & MC
Dubova Bićka powered by paproota.org sound.system

Dusza
Blizna Terror
Sound Sisters
Young Pistols
GloBass Unity Sound : Sʀ.Bᴀʟᴀɴɢᴀ& Manati
Collie Weed
Jabbadub & RaZtaMama
Perfect Drug
Mr Borecki
Embe & Edinburgh Roots Collective
Zebra
Cieśla
Bart Herbsman
Connection to Foundations
LukeSteppa
Goofy


CAMPAIGNS
- Love Trees
- Seed Banks
- Stop GMO
- Stop Chemitrails
- Landscape Protection
- Stop wind turbines in places valuable for nature
- Stop Cigarete Butts being thrown everywhere

JARMARK WIEJSKI IZERSKI
* Izerska Kooperatywa Spożywcza - Paczka Izerska - lokalne produkty z pól , łąk i sadów oraz Świeże Jadło z nich przygotowane!
* Kaszarnia Kamienne - kasza gryczana , kasza gryczana krakowska , mąka gryczana oraz łuska z gryki , herbatki ziołowe , herbatka z konopii , domowa apteczka ziołowa
* Marek Wąs z Wolimierza - wasabi i pesto regionalne, zioła suszone, kwiat mniszka w syropie z cukru trzcinowego
* " Zakręcone słoiki " z Kopańca - naleśniki, surówki, dużo różnych słodyczy . Z ziarnami. Uwielbiamy ziarna!

* Frutopia - juice bar na czterech kółkach !
* Pepperminta food truck
* 1001 Cafe - unikalna mobilna kawiarnia

* Weganizerka - smacznie, lokalnie, zdrowo i kolorowo – na zimno i ciepło, słodko i ostro
* Jacek Hołubowicz - wegańska kuchnia fusion-smaki z różnych zakątków świata, napoje&koktajle energetyczne z zastosowaniem legalnych roślinnych stymulantów.
* Limonka Foodtruck czyli pełna witamin bateria na kółkach
* Tartak na kółkach- tradycyjne domowe potrawy - zupy, pierogi, placki ziemniaczane.
* Hare Kriszna - jedzonko i kultura

* Marta Mirynowska -- Wytwórnia Rzeźby
* Kasia Sobocka - biżuteria ręcznie robion
a
* Foodtruck Jeżowóz- dania wegańskie, według z tradycji kulinarnych krajów śródziemnomorskich, Afryki północnej i Azji
* Dobra Szama - domowe masło orzechowe


WARSZTATY
* Wioska Yogi i Tańca by” Nasz Festiwal”:

Marlene Berta i Mateusz Krawiec - Kundalini Joga
Dominika Hrycaj - Vinjasa Prana Flow
Ewa Barańska - Joga powięziowa, Aerial Joga
Ewelina Jonczys - Joga Nidra, Mindfulness
Mateusz Krawiec - Laboratorium Dźwięku i Ruchu
Colin Evans - Vinjasa Krama
Rałaf Toporczyk - Acro Joga
Krystyna Błauciak - chirurgia fantomowa i masaż pulsacyjny - wykład, warsztat, sesje indywidualne
Iwona Anna Hadula, Urszulka Flis-Drebschok - kąpiel w dźwiękach z masażem intuicyjnym
Mirka Zielińska - gimnastyka słowiańska dla kobiet
Kasia Kata - bajkoterapia
Laughter Yoga - Zahiwja from Fundacja Złoty Dom

* Capoeira - Graduada Arco-iris (Justyna Jagielnicka)
* Warsztaty tworzenia instrumentów muzycznych dla dzieci - Bozdek z Bratnika
* Warsztaty Cyrkowe prowadzone przez Młodzież Izerską i ich międzynarodowych przyjaciół
* Kopuła Wierzbowa Budząca Świadomość - Jacek Gądek

* " Warsztaty śpiewu alikwotowego i gardłowego"--Michał Esz Szerląg
* „Nasienny aktywizm, żywnościowa demokracja i droga naprzód” - Jaman
* Warsztaty bębniarskie djembe/dundun - poprowadzi Pracownia Bębnów Mariusz Raźny
* Qi gong i Makko Ho - Ina Kubas
* Ognisty proces wypalania ceramiki Raku - Pracownia Gliniana Kula
* Idea Nonviolent Communication - Joanna Nowicka
* STRONG BY ZUMBA- Awokado, Karolina Dubrawska
* Gliniano-Słomiane Mini Warsztaty by Ecological-Cultural Association Freedom, Glino Dom - Natural Building and See Yourself Foundation

* Joel z Wolimierza - Przestrzeń Didgeridoo !
* Ogrody Permakultury - " Ogrody bez przekopywania"
*
Wytańcz To! praktyka 5Rytmów z Tomaszem Szymocha

SPEKTAKLE , RYTUAŁY, OPOWIEŚCI, FILMY

* Teatr Klinika Lalek : " Cyrk bez przemocy ! "
 * Bajker – Grzegorz Żak – opowieści dla dzieci i dorosłych, bajki z różnych stron świata. Przekaz w najbardziej pierwotnej formie.
* Casa Organica & Madre Tierra Amor International Center :
oferują muzykę dla dzieci, masaże – szhiatsu i gorącymi kamieniami, oraz terapię kryształami( dotacje). Mauricio Montano wygłosi wykład - „ Miłość i współczucie”.
W pobliżu terenu festiwalowego , w Ogrodach Matki Ziemi nasi goście poprowadzą Ceremonię Kakao 
*  " Na tratwie przez peruwiańską puszczę" - Emil Witt
* Rytuał "Corazon de la Tierra" według kosmowizji majańskiej - "Seeds of Freedom"- Ewa Lasson. (sobota o godz. 10 00)
* Miriam Flick and Katarzyna Wieczerzak - Dwa niezwykłe spektakle (pantomima, teatr fizyczny), które poruszają aspekty kobiecej mocy:"Cloak work" i "VerHoer"
* "Village Vaudeville Cabarete "
* "Hurt Luster" - improwizacja teatralna
* "Nasz jest ten kawałek miasta – ogrody społeczne w Berlinie "-
Ania Dańkowska
* Indywidualne masaże misami dzwiękowymi przy holistycznym podejściu do człowieka, które relaksują i uzdrawiają oraz
Zajęcia muzyczne dla dzieci do ok. 5 roku życia przy żywej muzyce , ekoinstrumentach , misach dżwiękowych , dzwonkach i innych etnicznych..- Kamila Wasiak
* Pokaz filmu" Inlakesh - ja jestem innym Ty" Pasikonika
* Wykład dla młodzieży :,,Where the wild seeds grow''- Agata and Michal Brychcy
  
KONCERTY
* Radykalna Wieś ( piątek - uroczyste otwarcie festiwalu !)
* Lunatix( piątek)
* Anviled ( piątek )
* Gonsofus( piątek)
* Bielas i Marynarze Łodzi( piątek)
* Francis Tuan ( sobota)
* Yurodivi( sobota)
* POTH ( sobota)
* Black Street Noise( sobota)
* Przywracamy Naturalny Skład Łez( w galerii - piątek i sobota)
* Tarara Band
* Gypsy and the Acid Queen
* Dubrising ( sobota )
* Dzikie Jabłka( sobota)
* Zielony Bus Band
* Ludojad ( niedziela)
* Green Roots ( niedziela)
* Fonike Fare ( akustycznie)
* " Pieśni znalezione w sercu "
* Afrique Sogue
* Afrotuba

D.J.s & MC
Dubova Bićka napędzana paproota.org sound.system
Dusza
Blizna Terror
Sound Sisters
Young Pistols
GloBass Unity Sound : Sʀ.Bᴀʟᴀɴɢᴀ& Manati
Collie Weed
Jabbadub & RaZtaMama
Perfect Drug
Mr Borecki
Embe & Edinburgh Roots Collective
Zebra
Cieśla
Bart Herbsman
Connection to Foundations
LukeSteppa
Goofy


KAMPANIE
- "Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA"
- Lokalne Banki Nasion
- Drzewo to nie chwast
- Stop GMO
- Stop Chemitrails
- ochrona Krajobrazu
- Stop wiatraki w miejscach cennych przyrodniczo
- Stop Kiep Rzucany Byle Gdzie

ZRZUTA FESTIWALOWA

zbieramy na wyżywienie artystów, zwroty kosztów podróży dla niektórych, , nagłośnienie koncertów, wyżywienie wolontariuszy, prąd, śmieci, wywóz szamba,
- dla uczestników workcampu udział i noclegi za darmo i dla dzieci też !
Prosimy o:
- pozostawienie wszelkiej agresji poza terenem Stacji
- nieprodukowanie śmieci a jeśli- to zabieranie ich ze sobą
- Stop Kiep Rzucony byle Gdzie! tylko do popielniczek i ognia!

PRZY ORGANIZACJI FESTIWALU POMAGAJĄ:

Kooperatywa Izerska
Stowarzyszenie Wolimierz
Nasz Festival
https://www.facebook.com/nasz8festiwal/?fref=ts
paproota.org sound.system

Comments