FESTIWALE‎ > ‎

Festiwal 2016 - Festival of Cultures

a lot of photos:
https://www.facebook.com/108016012563103/photos/?tab=album&album_id=1223660710998622

grafika na bazie obrazu Zofii Stryjeńskiej "Zbieranie"

FESTIVAL OF CULTURES  - Stacja Wolimierz 2016  Niesamowita ilość dzidziusiów, Wioska Yogi i strefa good food !
Amazing number of toddlers, Yoga Village and good food zone!

           Niezwykle intensywny Letni Sezon 2016 roku trwał pod znakiem Kultur. Przez dwa miesiące gościliśmy na Stacji Wolimierz około 50 wolontariuszy - artystów z 34 krajów, głównie europejskich (project Larg Scale EVS). Spotkanie to było niezwykłe od samego początku. Czy często się bowiem zdarza, by tak duża grupa pokochała się od pierwszego dnia i trwała w tej miłości do końca wspólnych przygód ? A tak było ! A przygody mieliśmy liczne!
        Extremely intensive Summer Season 2016 passed under the theme of Cultures. For two months were hosting 50 volunteers-artists from 34 countries, mostly European (Large Scale EVS project). The meeting was unusual from the very beginning. Does it happen often that such a big group is falls in love with each other from the first day and remains in this love till the end of adventure time? And it was like this! And the adventure were numerous!

fot: Karolina Mescalina

    Dzięki tej cudnej plemiennej energii stworzyliśmy razem dużo Piękna!
Jako , że gościliśmy artystów, na Stacji Wolimierz powstało mnóstwo fantastycznych dzieł, a w czasie ich pobytu od rana po noc trwały akrobacje, żonglerki, grała muzyka i odbywały się próby teatralne!

Thanks to this wonderful, tribal ambience we created a lot of Beauty!
As artists were our guests, a lot of wonderful artworks were created and acrobatics, juggling, music and theatre performances were going on from morning till night.        W ramach współpracy z Europejską Stolicą Kultury - Wrocław 2016 pojechaliśmy 11 czerwca wesołym autobusem , aby wziąć udział we FLOW. W Parku Słowackiego nasza międzynarodowa młodzież zaczarowała przestrzeń spektaklami i paradami.Przeprowadzili też całodzienne warsztaty - taneczne, cyrkowe, muzyczne i teatralne.      
       In cooperation with European Capital of Culture – Wrocław 2016, on 11.06 we went with a happy bus to take a part in FLOW. In Słowackiego Park our international youth enchanted the space with spectacles and parades. They also delivered 1-day workshops – dance, circus, music and theatre.       We Wrocławiu jeszcze raz , na cały tydzień, pojawiliśmy się w dniach od 2 do 9 lipca , by wykreować wspólnie Wioskę Kultur na Placu Społecznym. Dziękujemy wszystkim wspaniałym zespołom, które wystąpiły tam dla nas za darmo, przyjaciołom , którzy nas odwiedzali , szczególnie tym nowo poznanym ! Mieliśmy fanów, którzy przychodzili do nas codziennie , a nasi wolontariusze z 34 krajów dali radość wielu dzieciakom prowadząc dziesiątki warsztatów ! Ogród społeczny spełnił swoją funkcję - rodziny pokazywały najmłodszym jak rośnie ogórek, pomidorek czy cukinia.

    In Wroclaw, once again, for a whole week, we showed up from 2 to 9 July to create together  Village of Cultures on Plac Społeczny Square . Thank you to all great teams that were there playing for us for free, friends who visited us, especially the newly-established! We had fans who came to see us every day, and our volunteers from 34 countries gave joy to many kids, leading dozens of workshops! Garden community fulfilled its function - the youngest of the family showed how to grow cucumbers, zucchini or tomato .


Naprawiliśmy cebulę, która opleciona wikliną wygląda teraz jak gniazdko!
We repaired an onion, that – braided with wicker – looks now like a nest.    Wsparliśmy manifestację miejskich pszczelarzy i po 10 latach przegłosowano legalną obecność pszczółek na dachach i w parkach Wrocławia ! A najbardziej dumni jesteśmy z Kopuły Wierzbowej Budzącej Świadomość, która na zawsze zostanie dla Wrocławia ! Niech jej cień służy Wam !
    We supported a manifestation of city beekeepers and after 10 years a legal presence of bees on the roofs and in the parks of Wrocław. But the most we are proud of Willow Dome Waking The Consciousness that will forever remain for Wrocław. May her shade serve you!


    Aż wreszcie nastąpił Festiwal Kultur! Święto Radości i Spotkanie przyjaciół ! Sercem jego stało się międzynarodowe plemię naszego projektu Village of Cultures. Młodzi Artyści z 34 krajów nie tylko witali gości w Welcome Center, pracowali w kuchni i przy sprzątaniu, ale przede wszystkim wielokrotnie wystąpili - pokazujęc creme de la creme wspólnej dwumiesięcznej pracy. A były to - znakomity kabaret cyrkowy , fire show w trakcie koncertu zespołu " Obierek !, oraz koncert ich zespołu: The Tribal Orkiestra - na zakończenie Festiwalu ! A nade wszystko - Spektakl" Stacja Wolimierz", który powstał podczas wielu , wielogodzinnych prób ! Niezwykle dla nas wzruszający, poza tym , że świetny i śmieszny !, opowiadał o trzech etapach z historii Stacji - przedwojennej świetności kolejowej , powojennym rozgrabianiu, a wreszcie artystycznym Nowym Życiu !
    And finally the Festival of Cultures came along! Fest of Joy and a Meeting of friends! The international tribe of our project became a heart of the festival. Young artists from 34 countries not only were welcoming guest at the Welcome Center, worked in a kitchen, helped with cleaning but, first of all, performed many times showing creme de la creme of 2-month cooperation. And that were: wonderful circus cabaret, fire show during a concert of Obierek band and a gig of The Tribal Orchestra – for the end of the Festival. And first of all – spectacle „Stacja Wolimierz”, that came to life with many, long practices! Unusually touching, funny and great! It was describing three stages from the life of the station: pre-war splendor, post-war plunder and finally an artistic New Life!

fot: Orez Gam

    Festiwalowi przybyły w tym roku dwa nowe obszary - strefa Good Food , gdzie zagościły najlepsze foodtracki z vege jedzeniem i piciem. Atrakcją był też Browar Spółdzielczy,pierwszy w Polsce, zatrudniający osoby niepełniosprawne, z wyśmienitą ofertą !
     Druga festiwalowa nowość to Wioska Yogi i Tańca - absolutny przebój ! Pomysłodawcą i sołtysem Wioski jest Mateusz Krawiec , który zakochał się w naszym zeszłorocznym festiwalu i postanowił zaprosić do nas wielu świetnych nauczycieli. Ewelina, którą Mateusz poprosił o organizację, spisała się na medal i przez trzy festiwalowe dni Wioska Yogi tętniła zyciem. Jednym z niezapomnianych wydarzeń był Wielki Koncert Gongów, poprowadzony przez Michała Majka Litwińca .
    Two new areas were added to the festival space – Good Food Zone, where the best foodtrucks were serving vege food and drinks. The first in Poland Social Brewery employing disabled people and with a great offer was also a highlight.
     Another festival novelty is Joga and Dance Village – absolute hit!  The originator and the mayor of the Village is Mateusz Krawiec that fell in love with our last year festival and decided to invite many great teachers. Ewelina that Mateusz asked about the management did well and during three festival days Joga Village pulsated with life. One of the unforgettable events was a Great Gig of Gongs delivered by Michał Majk Litwiniec.

fot: FOTO Camper

   Prawdziwymi gwiazdami festiwalu były w tym roku ...Dzidziusie !
   The real stars of this year festival were... toddlers !

fot: Roland Okoń

    Myślałam , że śnię, gdy pierwszego dnia coraz nowsze i coraz młodsze dzidziole pojawiały się z pięknymi rodzicami, w chustach i nosidłach...Powstała anegdota, że na placu zabaw są korki z wózków !I Kosmos zadbał , by w programie Festiwalu pojawiły się Warsztaty z Panią Muzyką dla dzieci i niemowląt . Widok kotłujących się bobasów na kocyku w rytm skrzypiec - niezapomniany, symboliczny i rokujący nadzieję ! Te latrośle wychowamy na Strażników Mamy Ziemi !
     I thought that I was dreaming when on the first day new babies were still appearing with beautiful parents in scarves and yokes. An anecdote was created saying that at the playground there are trolley traffic jams! The Universe provided that in the programme of the Festival workshops for children with Pani Muzyka were included. The view of the toddlers whirling on a blanket to the rhythm of violin – unforgettable, symbolic and promising hope This shoot will be brought up for Mother Earth Guardians !

fot: FOTO Camper

    Koncerty - świetne, różnorodne, warsztaty - inspirujące i wyzwalające, jarmark - obfity...Więcej nie napiszę...
   Concerts – great, various, Workshops – inspiring and liberating, marketplace – rich. I will not write any more...

fot: Ryszard Szpytman

    Do relacji załączam program, gdyż nie sposób opisać wszystkiego co się działo . Wspólnie - artyści, goście i gospodarze(z 34 krajów!)stworzyli cudowną atmosferę relaxu i miłości i mixu kultur !
 Stacja Wolimierz Dziękuje i jest szczęśliwa !
    To the report I attach programme, because it is not possible to describe everything that was going on. Together – artists, guests and hosts from 34 countries created great ambience of relax, love and mix of Cultures !
Stacja Wolimierz wants to say thank you! She is sooo happy!

text - Jemiołka
translation - Adam Sto

PROGRAM:

RURAL MARKET of IZERY MOUNTAINS
pictures, ceramics, glass, clothes, food produce

* Izerian Food Cooperative - Izerian Food Box - Local Products & Fresh Food from the Fields, Meadows and Orchards
* Kaszarnia Kwieciszowice - buckwheat, buckwheat flour ..

* "DIRECT FROM THE POLISH FARMER" information stand of the International Coalition to Protect the Polish Countryside - ICPPC (23rd July 2016, 12 a.m. till 4 p.m.)
Distribution of educational materials, workshop: "OUR LAND, OUR FOOD, OUR HEALTH" - discussion.
LECTURERS:
Jadwiga Łopata - Goldman Prize winner (ecological Nobel), director of the ICPPC  Ecocentre, www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl
Sir Julian Rose - farmer and writer, President of the International Coalition to Protect the Polish Countryside, www.icppc.pl
Contact:
Jadwiga Łopata & Julian Rose, phone/fax.: +48 33 8797114, biuro@icppc.pl
www.gmoicppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl

* Bernardo - IZEROPROJEKT - KINO,SHOP,COCTAILS
from India- clothes, lampions, incense i natural perfums
* Małgorzata Kowzan - favourite mattresses and pillows
* Zagroda Przy Szlaku Dragonów Pruskich – hot food from traditional bread oven
* WarsztArt Wiesia Dowchań - linen clothes
* Iza Pachulska – ceramics
* Lepsza Strona Djembe!-http://www.lepszastronadjembe.pl/
* Weganizerka https://www.facebook.com/weganizerka
* PEPPERMINTA food truck - plant food, smoothies and coffee
* Pawel Pawlowski " Our Chai makes You  Haj ! "
* Cynamonowy Słoń – continental kitchen

* Magdalena Kuźniarz - Szklana Kuźnia – glass art
* Czeski Raj - Fajne Soki
* Hare Kriszna Food
* Frutopia - drink bar fruit truck
* Zakręcone Słoiki - Mania i Radzik

* Social Brewery in owner of the Brewery is the DALBA Social Cooperative
* Shamasa. Megi and Martin. Eco pleasures for skin and hair.
* YAPKO - fresh apple juices
* Łódzkie Badziewie
* Limonka Food Track
* Hummus Food Track
* Water Bar by Seed Camp

WORKSHOPS
* Art workshops led by Kreatywna Chatka
* Village of Yoga and Dance - teachers:
Mateusz Krawiec – Kundalini Yoga, Rocket Vinjasa oraz Moon Yoga
Ewa Barańska – Stretch & Fascia Yoga
Rafał Toporczyk – Acro Yoga
Mirka Zielińska - Slavic Gimnastic
Paweł Kwaśniewski - JOGA NIDRA
* Capoeira - Graduada Arco-iris (Justyna Jagielnicka)
* Laughter Yoga - Zahiwja from Fundacja Złoty Dom http://zlotydom.org/
* Qigong - Ania Kotela
* Kamil Ziobro - Cobra Workshops
* Spotkania z Panią Muzyką - Music workshop for infants, young children (from 0 to 4 yeras old) and their parents

* Workshops of slackline - Karolina Lis & Marcin Cybulski
* Break Dance and Modern Dance with drums - Lepsza Strona Jembe
* The movement of mandala - painting, dance, performance with sounds.- Olga-human story:
*
Dance it ! starting with 5Rhytms- Tomasz Szymocha
* Vocal Workshops by Miss God
* Bartosz Ignacy Wrona - vocal workshops" Not singing choir"

THEATRE PERFORMANCES , RITUALS, STORIES

* dokumental movie by Aleksandra Panisko " HIPPIE END ":
* Jadwiga Sobieszczuk - Belly Dance, Tribal Fusion & Brasilian Samba

* Tess Anna Chudecka :" Dancing with the world in  A
merica Sur" ( story & slide show)

* DRAGONA - fire show
* Festival preTEXTY - Jacek Bierut – a poet and prose writer, Szczepan Kopyt – author of socially-engaged poems, Adam Kaczanowski’s performance, an open competition/literary duel „The Battle of 7 Words”, „Chain Smokers” will give a concert featuring poet Andrzej Sosnowski
* Medovka and Yoyo improvised clowning for children and parents.
* Emill Witt - " Amazonian story"

CONCERTS
* Bielas i Marynarze Łodzi
* Illegal Boys
* Dubrisin’
* Obierek
* The Pau

* Barefoot Sound System
* Łużyczanki
* Black Street Noise

* Friends Meeting House
* Paraluzja
* SCALP

* Tarara Band
* Fonike Fare &
SANA CAMARA
* Madam Delirium
 * Bracia i Siostry SS
* Miss God
* Adam Dudek - relaxing music
* koncert" Witamin D3 inmantras" - Dominika Dominiak - reggae mantras


D.J.s & MC
Dubova Bićka napędzana paproota.org sound.system
Dubova Bićka powered by paproota.org sound.system

dj dusza
dj v-tek
sr.balanga sun system
dj g00fy
swagga sound international
dj qba
dj perfect drug
tota
ewer
cieśla
dino
freedom warrior
blizna terror

Kosmos Mega Sound System


CAMPAIGNS
- "DIRECT FROM THE POLISH FARMER"
- Love Trees
- Seed Banks
- Trucks onto railways
- Stop GMO
- Stop Chemitrails
- Landscape Protection
- Stop wind turbines in places valuable for nature
- Stop Cigarete Butts being thrown everywhere

JARMARK WIEJSKI IZERSKI
* Izerska Kooperatywa Spożywcza - Paczka Izerska - lokalne produkty z pól , łąk i sadów oraz Świeże Jadło z nich przygotowane!
*
Stoisko informacyjno-edukacyjne „BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA” Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC(23.07.2016 r godz 12:00-16:00)
Rozdawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, warsztat „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – dyskusja.
PROWADZĄCY:
Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskie Wsi – ICPPC, pisarz i rolnik www.icppc.pl
KONTAKT:
Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.gmoicppc.pl www.bezposrednioodrolnika.pl www.eko-cel.pl
* Zagroda Przy Szlaku Dragonów Pruskich Nagórze 24 – tradycyjne potrawy z zabytkowego pieca chlebowego
* Kaszarnia Kamienne - kasza gryczana , kasza gryczana krakowska , mąka gryczana oraz łuska z gryki ,
herbatki ziołowe , herbatka z konopii , domowa apteczka ziołowa
* Bernardo z Gajówki - IZEROPROJEKT zawiera:
IzeroKinoBus ,CiuchoWóz i IzeroCoctailBar
* Małgorzata Kowzan - ulubione poduszki i materace
* WarsztArt Wiesławy Dowchań z Wolimierza – lniane ubrania i narzuty.
* Iza Pachulska – ceramika
* Lepsza Strona Djembe!-http://www.lepszastronadjembe.pl/
* Weganizerka https://www.facebook.com/weganizerka
* PEPPERMINTA food truck - wege strawa, szejki i kawa
* Pawel Pawlowski " Nasz Czaj da ci Haj ! "
* Cynamonowy Słoń - kuchnia kontynentalna
* Magdalena Kuźniarz - Szklana Kuźnia
* Czeski Raj - Fajne Soki
* Hare Kriszna Food

* Frutopia - Podróżniczy drink bar fruit truck - zdrowe soki, koktajle, napoje zrobione z Natury.
* Zakręcone Słoiki - Mania i Radzik

* Browar Spółdzielczy działający w ramach Spółdzielni Socjalnej DALBA
* Shamasa. Magdalena i Marcin. Eko przyjemności do skóry i włosów
* YAPKO - soki tłoczone na zimno
* Łódzkie Badziewie

* Limonka Food Track
* Hummus Food Track
* Water Bar by Seed Camp

WARSZTATY

* Warsztaty artystyczne z Kreatywna Chatką
* Wioska Yogi i Tańca – prowadzący:
Mateusz Krawiec – Kundalini Yoga, Rocket Vinjasa oraz Yoga Księżyca
Ewa Barańska – Stretch & Fascia Yoga
Rafał Toporczyk – Acro Yoga
Mirka Zielińska - Słowiańska Gimnastyka
Paweł Kwaśniewski - JOGA NIDRA
 
* Capoeira - Graduada Arco-iris (Justyna Jagielnicka)
* Warsztaty Cyrkowe prowadzone przez Młodzież Izerską i ich międzynarodowych przyjaciół
* Yoga Śmiechu - Zahiwja , Fundacja Złoty Dom http://zlotydom.org/
* Qigong - Ania Kotela
* Kamil Ziobro - Warsztaty Cobra
* Spotkania z Panią Muzyką - warsztaty muzyczne dla niemowląt(0-4 lat) i ich rodziców

* Warsztaty ze slackline - Karolina Lis i Marcin Cybulski
* Warsztaty break dance + taniec nowoczesny przy bębnach - Lepsza Strona Jembe
* Mandala w ruchu-malowanie, taniec, kreacja w dźwięku.
- Olga-ludzka opowieść.
* WytańczTo! Wprowadzenie do praktyki 5Rytmów®- Tomasz Szymocha
* Warsztaty Wokalne by Miss God
* Bartosz Ignacy Wrona - warsztaty wokalne pod nazwą Chór Nieśpiewający.

SPEKTAKLE , RYTUAŁY, OPOWIEŚCI

* Pokaz filmu dokumentalnego Aleksandry Panisko " HIPPIE END ":
* Jadwiga Sobieszczuk - Belly Dance, Tribal Fusion & Brasilian Samba
* Tess Anna Chudecka :" Tańcząca ze Światem w Ameryce Południowej ( opowieść)

* DRAGONA - fire show
* Festiwal preTEXTY-  poeta i prozaik Jacek Bierut, autor zaangażowanych społecznie wierszy- Szczepan Kopyt, Performance: Adam Kaczanowski, otwarty konkurs /pojedynek literacki „ The Battle of 7 Words.”, koncert Chain Smokers z udziałem  poety Andrzeja Sosnowskiego.
* Medovka i Yoyo klaunska improwizacja dla dzieci i rodziców.
* Emill Witt - "Amazońska opowieść"

KONCERTY
* Bielas i Marynarze Łodzi
* Illegal Boys
* Dubrisin’
* Obierek
* The Pau

* Barefoot Sound System
* Łużyczanki

* Black Street Noise

* Friends Meeting House

* Paraluzja
* SCALP

* Tarara Band
* Fonike Fare
& SANA CAMARA
* Madam Delirium
* Bracia i Siostry SS
* Miss God
* Adam Dudek - utwory relaksacyjne
* koncert" Witamina D3 w mantrach" - Dominika Dominiak mantry w stylu reggae

D.J.s & MC

Dubova Bićka napędzana paproota.org sound.system
Dubova Bićka powered by paproota.org sound.system

dj dusza
dj v-tek
sr.balanga sun system
dj g00fy
swagga sound international
dj qba
dj perfect drug
tota
ewer
cieśla
dino
freedom warrior
blizna terror

Kosmos Mega Sound System

KAMPANIE
-
"Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie – BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA"
- Lokalne Banki Nasion
- Drzewo to nie chwast
- Tiry na tory
- Stop GMO
- Stop Chemitrails
- ochrona Krajobrazu
- Stop wiatraki w miejscach cennych przyrodniczo
- Stop Kiep Rzucany Byle Gdzie

Prosimy o:
- pozostawienie wszelkiej agresji poza terenem Stacji
- nieprodukowanie śmieci a jeśli- to zabieranie ich ze sobą
- Stop Kiep Rzucony byle Gdzie! tylko do popielniczek i ognia!

PRZY ORGANIZACJI FESTIWALU POMAGAJĄ:

Kooperatywa Izerska
Stowarzyszenie Wolimierz

LARGE- SCALE EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (EVS) EVENT – 

the Action of Erasmus + programmComments