FESTIWALE‎ > ‎

Festiwal 2014 i Spotkanie (Festiwal Alternatywnych Społeczności)


FESTIWAL ALTERNATYWNYCH SPOŁECZNOŚCI

FESTIVAL DE COMUNIDAD ALTERNATIVA

FESTIVAL OF ALTERNATIVE COMMUNITIES


FESTIVAL DEL COMMUNAUTE ALTERNATIVE


17 i 18. 07.2014 - Meeting of Polish Alternative Societies

19 i 20.07.2014 - Festival of Alternative Societies
relacja by Jemiołka, translation: Filip Filipiuk:

SPOTKANIE I FESTIWAL ALTERNATYWNYCH SPOŁECZNOŚCI

Stacja Wolimierz 17-20 . 07. 2014


            Od kilkunastu lat organizujemy na Stacji Wolimierz międzynarodowy letni festiwal. Co roku ma inny tytuł, ale jego założenia pozostają niezmienne – Festiwal promuje ekologiczny styl życia i sztukę z tego stylu się wywodzącą. Promujemy wartości takie jak – tolerancja dla innych kultur, szacunek do Wszystkich Istot, miłość dla naszej Planety, kooperacja , koniec Ery konsumpcjonizmu !

    W tym roku pierwsze dwa dni -17 i 18 lipca – odbywało się na Stacji Spotkanie. Z całej Polski zjechali przedstawiciele eko- wiosek i inicjatyw społecznych jak kooperatywy czy stowarzyszenia związane z alternatywnym do konsumcjonizmu podejściem do rzeczywistości. Mieliśmy też zacnych gości ze świata ! W Spotkaniu i Festiwalu uczestniczyli i opowiadali o swoich projektach: założyciel Baltic Ecovillage Network – oraz ekowioski Suderbyn na Gotlandii - Robert Hall, Alfonso i Mauche z hiszpańskiej ekowioski, oraz Yan – przedstawiciele Global Ecovillage Network,, a także dołączy do nas z bardzo ciekawego, holenderskiego projektu Fredryan, który wprowadził nas w tajniki socjokracji, oraz Nonty z Afryki opowiedziała o Next-GEN

       We've been organising our summer festival in Wolimierz Station since 19 years. Every year it has a different theme, but the its priorities are always the same - festival promotes healthy, ecologic style of life and arts sourcing from that approach. Values we promote are tolerance for different cultures, respect for all living creatures, love for Planet Earth, cooperation and ending with the consumptionism era.

       This year, first two days 17-th and 18-th of July was dedicated to important meeting. We had guests- representatives from polish eco-villages and community initiatives, cooperatives and associations representing alternative to consumption focused approach to environment. We had guests from the "World" too, authors of different projects sharing their experience : founder of Baltic Ecovillage Network and ecovillage Suderbyn in Gothland Robert Hall, Alfonso and Mauche from spanish ecovillage and Yan- representatives of Global Ecovillage Network and Fredryan from very interesting Dutch project who introduced us to sociocracy and Nonty from Africa who lectured about Next-GEN


 

     Spotkanie było niezwykle intensywne, a jego efekty będą pączkować w bliskiej i dalekiej przyszłości. Mamy nadzieję, że uda się utworzyć oficjalną polską strukturę, będącą ciałem scalającym wszystkie mądre projekty i mogącą nas reprezentować w Polsce i na świecie...i w Kosmosie..

      Dla mnie największą radością jest, że w realu spotkali się wspaniali ludzie, którzy znali się tylko z internetu.Zaszczytem było goszczenie wizjonerów- Jacka Gądka i Szymona Sarnickiego!Ten pierwszy w zasadzie sam się ugościł..hihi...Czekaliśmy na niego dzień cały, a kiedy słonko zachodziło podeszła do mnie rozentuzjazmowana dama - ta wiklina mnie urzekła!- jaka wiklina,gdzie? co? Pobiegłam za nią do lasu , a tam Jacek Gądek zdążył już kopułke wybudować , zupe w kociołku uwarzyć i zyskać grono współkreatorów i uczniów !

     The meeting was very intense and its results will flourish in near and further future. We hope that it will be possible to establish official polish structure uniting all wise projects and that would be able to represent us in Poland as well as in the World and Universe…

      My biggest joy was that those beautiful people met for real. I am proud that I had here visionaries : Jacek Gadek and Szymon Sarnicki. The first started his creation straight away, some excited lady came to me saying " I love this wattle structure" He already build beautiful half of the beautiful dome in the forest, made a soup and gathered group of co-creators and students!

        Podobnie Szymon Sarnicki z całą załogą SIBA Biohabitat- bez zbędnych wstępów wzięli się do pracy i przez 4 dni zamienili oranżerię w przykładowy obiekt wykorzystujący techniki słomiano-gliniane.

     Similarly Szymon Sarnicki with the SIBA Biohabitat team without introductions started to create orangery using straw and clay       W piątek wieczorem rozpoczął się Festiwal! Pierwszym wydarzeniem był pokaz warsztatowy Studia Aktorskiego Teatru " Porywacze Ciał" – półtorej godziny teatralnego mięsa zakończony szalonym tańcem z publiką. Pierwszym festiwalowym koncertem zaszczcił nas zespół " Obierek" ,po nich Gradu Minimo a następnie scenę przejęli na całą noc od lat wyczekiwani a niegdyś mocno z nami związani – Joint Venture Sound System czyli Maken i Dziura. Kiedy słonko już grzało wskoczył za stery Senior Balanga Sun System i tańce trwały...Od Makena usłyszeliśmy, że wracając po latach czuje w Wolimierzu świeżą Energie i że już się pisze na rok przyszły!

       Przez kolejne dwa dni koncertowali: Tiriba, Shadok, Bielas i Marynarze Łodzi, Nowica9, Zaklęty, Pinokio, Kormorany, Kaman, Zebra Dub, Eating Palms, People of the Haze,...I nie mnie oceniać, ale publiczność pytana o opinie który zespół najlepszy zgodnie odpowiadała - wszystkie! Naprawde poziom artystyczny i energetyczny był najwyższy . Ale jest grupa, którą musimy wyróżnić, która ubarwiła i rozruszała cały Festiwal .To : Fanfara Pierwszej Miłosnej Nocy – różowo – zielona orkierstra dęta z Amsterdamu! 

    Friday night the Festival started. First was workshop of Actor's Studio "Porywacze Cial" one and half hour of hard-core theatrical work followed by crazy dance with the public. First band to play was Obierek, then Gradu Minimo, finally the stage got occupied by our close friends and pioneers of polish dub stage Joint Venture Sound System - Maken i Dziura. When the sun started to shine Senior Balanga Sound System occupied the stage and the dance was endless. Maken said from the stage that this year coming back to Wolimierz he feels fresh energy and he is is booking his Sound System for next year here. In the following days performed : Triba, Shadok, Bielas i Marynarze Lodzi, Nowica 9, Zaklety, Pinokio, Kaman, Kormorany, Zebra Dub, Eating Palms, People of the Haze…I don't want to be a judge so I ask members of the public and the said all of them were amazing. Energies and artistic level of the performances were very high, but I have to distinguish the band who came all the way from Amsterdam, played few times here this year was "Fanfare of the first love night" all dressed in pink and green.


fot: Piotr Balcerzak

      Tyle radości i entuzjazmu ofiarowali nam ci nie najmłodsi muzycy, że na zawsze pozostaną w sercach wszystkich festiwalowiczów. Zagrali wielorotnie w czasie festiwalu, również tuż po przyjeżdzie z Amsterdamu , zobaczywszy potencjał festiwalu od razu przynieśli instrumenty i zadęli, a za każdym razem gdy grali tłum ruszał w szalony tan integrujący nas w jedną alternatywnie radosną społeczność. Taniec w sobotnie popołudnie w pełnym słońcu przy akompaniamencie orkiestry i z udziałem Dźwiękowiązałki Kaja Dudzińskiego to hit, który zgodnie wszyscy ukochaliśmy !

      So much joy and enthusiasm gave us those not so young musicians and they will stay in the hearts of of festival participants forever. Every time time they played in the field crowd was transformed into dancing and vibrating joyful community.Big dance on Saturday afternoon in full sun to the music of Fanfare of first love night and Dżwiękowiązałka of Kajo Dudziński were one of the brightest moments of the festival, the moments we loved


fot: Wincent Wiktorczyk

      Ciekawym wydarzeniem podczas Festiwalu była wizyta Jana Taratajcio i grupy entuzjastów wolnej energii.Piotr Ślusarczyk opowiadał o orgonitach i działkach orgonowych, oraz pokazał jak robi się przydomowy chembuster., a Anna Mikulska tłumaczyła fenomen operacji fantomowych. Wraz z nimi przyjechała Największa Niespodzianka Festiwalu – Leszek Możdżer we własnej osobie. A że w galerii stało pianino to zagrał! Jejku jak pięknie! Oj wie on jak docierać do ludzkich serc. Spotykałam potem szlochające osoby, które na pytanie- czy coś się stało?, przez łzy odpowiadały – Leszek Możdżer grał!

     Very interesting event of the festival was visit of Jan Taratacio and group of enthusiasts of free energy. Piotr Slusarczyk lectured about orgonits and organ cannons. He instructed how to do yourself a chembuster. Anna Mikulska explained phenomenon of phantom operations. Together with them arrived unsuspected guest - Leszek Mozdzer himself. One of greatest polish pianists. He found piano standing in our gallery and played so beautifully! He is the one who knows how to get deep into listener's hearts. I met some weeping people after his performance and asked them "what's wrong"? They answered through the tears " …nothing…Leszek Możdżer just played"


fot: Anna Maria Biniecka

    Wybitny był też Magik z Brazylii, który niespodziewanie wystąpił dla nas w czwartek .Przeuroczy spektakl z udziałem małej Lenki był ostatnią próbą Dana przed występem w Konkursie Europejskich Magików. Prosto od nas Dan pojechał, zagrał i zwyciężył! Takie asy !

Świetna clownada w wykonaniu Asi Sovy i jej hiszpańskiego partnera Juana ubawiła nas do łez w sobotnim słońcu.Nocny pokaz ogniowy Franceski i Kubusia - mistrzowski! Franceska spontanicznie zrobiła też warsztaty Hula- hop .

     Na stacyjnej łące rozstawił swe kramy Jarmark Wiejski Izerski , gdzie oferowali swoje wyroby rzemieślnicy , oraz wspaniałe zbiory i przetwory – lokalni rolnicy. Kooperatywa Izerska - najsmakowitsza!

   Another guest of the festival was outstanding magician from Brasil, who unexpectedly performer for us on Thursday evening. Lovely performance with little Lenka was his last performance before he went to the Competition of european magicians in Germany. He went there the same night and won it! Such an ace!

Beautiful clown performance by Asia Sova and her spanish partner Juan left us busting in tears of joy that Saturday afternoon. Night show by Francesca and Kubus was a masterpiece. She also gave workshop of hula-hop.

On station's fields were many stalls of Isera Village Fair, where local craftsmen were offering their products, local farmers their wonderful preparations and food.

Best food is from our Isera Cooperative!    Uczestnikami Festiwalu są okoliczni mieszkańcy , oraz licznie przybywający goście z Polski i całego świata, a obejmuje wszystkie grupy wiekowe. Na naszym Festiwalu starsi przekazują wiedzę młodszym i na odwrót, a mistrzom można swobodnie zadawać pytania. Piękny to widok gdy Andrzej Turczynowicz – mistrz Shiatsu i Andrzej z Pryszczowej Góry- mistrz Tai-Chi – ćwiczą w ogrodzie Qigong prowadzony przez naszą Anię Kotelę z Gajówki.

Members of local community are always participants of the Festival , people from all over Poland and all over the Globe of all ages. During the Festival elders shared their knowledge with younger generations but also the other way. Masters were very keen to answer all questions. I loved the view of Andrzej Turczynowicz- shiatsu master and Andrzej from Pryszczowa Gora - Tai Chi master practice Quigong in the garden under command of Ania Kotela from Gajowka.


fot: Piotr Balcerzak               TAI-CHI - prowadzi Andrzej z Pryszczowej Góry

     Piękny i energetyzujący przestrzeń rytuał wykonali przedstawiciele eko-wioski Brughu Aranya. Agnihotra palona w ogrodzie o zachodzie słońca dodała mocy naszemu spotkaniu. A kto chciał się pouczyć mógł skorzystać ze stanowiska naukowego z mikroskopami i dowiedzieć się wiele o ..jeżach!

      Warsztaty mieliśmy przeróżne i wszystkie cieszyły się powodzeniem. Mnie najbardziej wzruszyły malutkie dziewczynki grające na bębnach pod wodzą dużego Bozdka oraz tańce w kręgu Beaty Krzewieckiej,które zgromadziły piękny wielki koedukacyjny Krąg . Ale równie piękne było wytwarzanie mydła organicznego Jacka Hołubowicza, tworzenie łapaczy snów, drugie życie szmatek i filcowanie.A także taniec orientalny, afrykański i break dance ! Darek Lech poprowadził warsztaty " Twój głos twoją siłą" a Anna Stepczuk (Traveller By Fate - Podroznik z Przeznaczenia) zaprezentowała nam fotoreację : "Afryka w moim kolorze skóry" .

Wieczorny Pokaz Tańca orientalnego w wykonaniu Jadwigi Sobieszczuk z koleżanką wzbudził wielkie emocje .Teatr Performer z Lubiąskiego projektu" Ale Wiocha" zaprezentował improwizację w sali teatralnej. No i nareszcie w Wolimierzu zawitała widowiskowa capoeira poprowadzona przez świetną Justyną Jagielnicką czyli Graduada Arco-Iris.

    Stunning and space energising ritual was performed by members of eco village Brughu Aranya. Agnihotra burnt in the garden at sun set added powers to our meeting. If anyone was interested in hedgehogs could use our scientific spot with microscope and other devices.

   Workops had very high attendance, I was very touched by little girls playing hand drums under command of Chief Bozdek and dances in the circle Beata Krzewiecka. There was a soap making workshop run by Jace Holubowicz, dream catcher making workshop, second life of cloth and felting. As well as Oriental dance, african break dance! Darek Lech ran workshop " your voice-your power". Anna Stepczuk from "Traveller by fate" presented photo documentary "Africa in my colour of skin"

    Evening Show of Oriental Dance by Jadwiga Sobieszczuk and her friend heated the atmosphere of the Festival. Theatre Performer from project "what a village" presented improvised performance in our theatre hall. We finally had spectacular capoeira performance by Justyna Jagielnicka aka Graduada Acro-Iris.

fot: Anna Zawadzka

    Okazało się , że capoeirowcy są wśród nas i dziedziniec nam się zbrazylił na parę godzin! A i pogoda była tropikalna , no i nasze nowe palmy na dubowej Biczce , oraz liczne hamaki – wszystko stworzyło atmosferę prawdziwie wakacyjną.

    It turned out that many capoeira practicioners are among us and in one moment our field became little Brasil. The weather was hot and wonderful, our palm trees in Dub Beach, white sand and hammocks created extremely holiday-like atmospher

fot: Wilku

     Ale największa radość dla organizatorów i 50 osobowego workcampu pracującego przy organizacji i podczas festiwalu czekała na nas w poniedziałek! Wspaniała Fanfara została jeszcze na 2 dni , a na nocleg w sali teatralnej przyjechał autobus z 35 młodymi muzykami z 16 krajów biorącymi udział w projekcie podróży muzycznej po krajach nadbałtyckich(sic!) .Spotkanie tych dwóch orkiestr, wspólne muzykowanie a wreszcie koncert pod stacyjną wiatą – coś takiego zdarza się tylko dzięki kosmicznie dobrym Energiom. Zachwyceni byli wszyscy, a Matka Natura zaszczyciła nas burzą z piorunami, co razem z dętą orkiestrą stanowiło akompaniament do szalonego tańca w deszczu a'la Wollywood dzielnego stacyjnego workcapu. 

     Gift of biggest joy for the organisers, international Workcamp participants who worked during the festival arrived on Monday. Wonderful Fanfara stayed for extra 2 days plus 35 young musicians from 16 countries travelling all Baltic countries arrived as a part of music in travel project. Merge of those 2 bands and amazing concert under our roof was only possible due to conjunction of all good cosmic energies this summer. Everybody was amazed, Mother Nature gave us thunder storm that became part of the music and accompaniment for ecstatic dance in pouring rain.


fot: Andrzej Kostoń

  Radość!!!to też coś co gościło na Stacji. Ktoś powiedział mi, że nigdy nie słyszał tyle donośnego śmiechu co tutaj.

Moje wnioski wielce pozytywne- coraz więcej dzieci , które są tu jak w wielkiej rodzinie, coraz większa świadomość ludzi – mniej śmieci i kiepów niż kiedykolwiek!oraz myśl, że z taką ilością pięknych, zdolnych i swiadomych istot naprawdę możemy tworzyć Nowe Przestrzenie i ogarnąć z czasem całą planetę pozytywną Energią!

NA KONIEC:

      Najpiękniejszy komplement o Festiwalu usłyszałam od jedynej kapeli, której przerwałam występ, a dokładniej – bis. Przepraszałam ich, oni rozumieją i nie mają żalu, a wręcz przeciwnie – cieszą się , że mogli choć krótko zagrać na takim fajnym wydarzeniu,bo według nich:

                                  "TAK POWINIEN WYGLĄDAĆ ŚWIAT."

      Joy!!! was present every moment of this year's Festival. Somebody said that he never heard that much of a laughter before.

My conclusions are very positive - more children, welcomed by big family and growing consciousness of people - less rubbish and cigarette butts than ever. I think that with so many beautiful and conscious people we can create New Space and embrace our whole Planet with positive energy.

Just to end…

Biggest compliment about the Festival I heard from band members whose ancore I interrupted they said " they don't mind, they understand and are very happy to play short gig on such amazing event as according to them                     "this is how the world should be like"

In Festival take part :

- 50 persons -international Workcamp


-150 persons- alternative societies

( Kooperatywa Izerska, Zielona Dolina,

Brughu Aranya, Art Unite, Dąbrówka-next,

Bratnik - „ Dla Ziemi”, „Ekomotywa” , Nowica,

Freedom” -Sidzina, Bardo, Gajówka,

Załązek, Lubiąż-”Ale Wiocha”,

Kryształowice....)


and public from Izery Mountains , Poland and the World

Our facebook page https://www.facebook.com/StacjaWolimierz with informations about Meeting ideas get 500 more likes at time of Festval and now we have 5 500 funs!

A lot of guests of Meeting made albums from event. This is Monika – organized with me album

https://www.facebook.com/moni.podsiadla/media_set?set=a.887590391255715.1073741851.100000142884561&type=1

On our website http://stacja.wolimierz.info.pl/festiwal-2013/festiwal-2014 we put informations and photos about Meeting and Festival.

Independent TV was making films about Festival and eco- ideas( like willow houses by Jacek Gądek)- You can see them here:

https://www.youtube.com/watch?v=CFaGCMZRmXo&list=UUqCGGi7HtqbaTh5iLSwXjCw&index=19

https://www.youtube.com/watch?v=j1XrXD9XwIE&index=1&list=UUqCGGi7HtqbaTh5iLSwXjCw


Soon will be articules in polish magazines about Meeting and Festival.


BIG THANK YOU TO Baltic Ecovillage Network for support of Meeting and Festival!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

ZAPRASZAMY gości z całego świata, a szczególnie przedstawicieli małych i dużych , starych i młodych społeczności próbujących żyć blisko Natury i alternatywnie do ogólnie panującego konsumpcjonizmu. Poznajmy się, uściskajmy, wymieńmy doświadczeniami i poświętujmy Razem!

Invitamos a l@s visitantes de todo el mundo, y especialmente a los representantes de las comunidades pequeñas y grandes, jóvenes y ancianos que tratan de vivir cerca de la naturaleza y en una alternativa al consumismo global. Vamos a conocerse, abrazarse, intercambiar las experiencias y festejar Juntos!

Guests from all over the world, including, in particular, members of ecological and alternative communities (however large or small, recent or long-established), are warmly invited to attend the Wolimierz Summer Festival. Let's meet, hug, get to know each other, share experiences and HAVE FUN together!

Nous invitons tous les habitants de cette terre, et particulièrement, les membres de petites ou grandes communautés alternatives, jeunes ou anciens qui ont envie de vivre proches de la nature ou trouver des solutions au consumérisme global. Nous nous rencontrerons, partagerons nos expériences, main dans la main et sur le cœur nous célèbreront la vie ensemble pour un avenir meilleur!


17 i 18. 07.2014 - Meeting of Polish Alternative Societys

19 i 20.07.2014 - Festival of Alternative Societys


we create
PROGRAM:

RURAL MARKET of IZERY MOUNTAINS
pictures, ceramics, glass, clothes, food produce

* Magda Kuźniarz - glass , pictures
* Bernardo - IZEROPROJEKT - KINO,SHOP,COCTAILS
from India- clothes, lampions, incense i natural perfums
* Małgorzata Kowzan - favourite mattresses and pillows
* Manufaktura Rzemiosł Lokalnych Nagórze 24 - pizza from traditional bread oven
* Warsztart Wiesia Dowchań - linen clothes
* Agnieszka Borkowska – Felt jewelry
* Organic farm “Krukowisko” – goat cheese and goat milk products
* Greenery Workshop from Mladz – selling tree and decorative grass seedlings, ceramics, lavender products and book ‘How to cultivate lavender for pleasure and profit’
* Iza Pachulska – ceramics
* NATURAL PURE TEA - the best selected blends of herbs, fruits and flowers from Tola - Las Mokras
* Hare-Krishna – food, books, incense, singing and dancing
* Mariusz Raźny - drums

* Masaii -Kenia hand made art
second life rags
* Rosa - upcykling toys, clothes, bags.

* Flying Kitchen of Spaghetti Monster- vege food & Yerba Mate
* Anna Kotela-  ceramics
* Aga,Marysia,Marta Jacek :hamaks , ponchas  lungi ,ganshake&snacks
* Lepsza Strona Djembe Małkowski: djembe, bells to duns, sticks to duns, lamps / chandeliers with gourds, calve and bracelets with wire and embroidery floss.
* Ceramic Studio Red Rooster - clay pots, cups, plates, decorations, sculptures and ethnic jewelry handmade in Poland, clothing and accessories from India
* Indyjski Roman's- bedcovers made by stamps,oryginal indian incense sticks, asian eko-cosmetics
* ShantiShantiShanti – hand made wire & makramee jewellery, hand made travel leather games, singing bowls, nepali clothes and bags, yakwoll blankets and scarves


WORKSHOPS

Jacek Hołubowicz :organic soap
Hrystia-Dredka Pavlutska:Teatr psycho-emo dramy
Kajo Dudziński & Sound of the Fire -poi, staff , drums and fire show
Szymon Sarnicki,SIBA biohabitat: clay plasters
Rosa - second life rags
Graduada Arco-iris (Justyna Jagielnicka) - Capoeira
Bozdek from Bratnik - music workshops for children
Anna Kotela- massage Peloha
- Qigong

Piotr Ślusarczyk - Design and operation of orgone devices
Jan Taratajcio - - biorezonator zapper - the principle of action on the human body, selected free energy devices and alternative methods of treatment of various diseases
* Circus Workshops - Izerian Youths & friends
* yoga workshops will lead Patrycja Kopf
* Dance in a Circle - Beata Krzewiecka

THEATRE PERFORMANCES

Performer
Klinika Lalek
Kajo Dudziński & Sound of the Fire - "Time(less) Machine"
Acting Studio - Body Snatchers Theatre (Poznań) - Open Workshop Presentation
"Matsukaze"
 Teatr Glósoli - "Śmierć Kalibana"

CONCERTS

Fanfare van de Eerste Liefdesnacht - Amsterdam
 
Bielas i Marynarze Łodzi
Pinokio
Obierek
People of the Haze
Nowica9 & friends
Zaklęty
Escape From Warsaw
Tiriba
Zebra Dub

Kormorany
Kaman

D.J.s & M.C.

Sr.BaLanGa Sun SystEm - Teneryfa
Joint Venture Sound System
Roman S.
Four Session Sound System
YoungPistols+KapitanKivi
MajkelRootsManSelekta+mr.Borecki
P3RFECTDRUG & MC SPLIF IRIEMAN
Blizna Terror Sound
"MaréeBass Crew" /PHONIANDFLORE, HOTBLOOD (fr),YAYOLAND (fr,pl), N-TONE (bl), DU3NORMAL
FreeTree Sound
Gradu Minimo
 
CAMPAIGNS

- Love Trees
- Local Seed Banks
- Trucks onto railways
- Stop GMO
- Stop Chemtrails
- Landscape Protection
- Stop wind turbines in places valuable for nature
- Stop Cigarete Butts being thrown everywhere


TICKETS

- 1 day of Festiwal - 5 Euro
- sleeping in tent on Station - 2,5 Euro
- visiting Festiwal - 2 Euro
- all 3 days with sleeping - 25 Euro
-free for workcamp people


17 i 18. 07.2014 - Spotkanie Polskich Alternatywnych Społeczności

CZWARTEK 17 LIPCA

godz 9 00 - 11 30 - przyjazd zakwaterowanie uczestników
godz 12 00 - 14 00 spotkanie , zapoznamy się z projektem Baltic Ecovillage Network i porozmawiamy o polskim w nim uczestnictwie - prezentacja -Jemiołka i Moni ze spotkań Baltic Ecovillage Network
15 00 - obiad
16 30 - 19 00 - spotkanie - dyskusja o sensie współpracy i możliwościach stworzena polskiej struktury- prowadzi Szymon Surmacz
19 30 - kolacja
20 00 - wspólne muzykowanie

PĄTEK 18 LIPCA

godz 9 00- 10 30 - śniadanie
g
odz 11 00 - 14 00 -spotkanie
15 00 - obiad
16 30 - 19 00 - spotkanie
19 30 - kolacja
po 20 00 - wspólne muzykowanie, koncert, djeje...

Prezentacje poszczególnych polskich społeczności odbędą się w piątek, a ich kolejność i tematy - będzemy dopisywać systematycznie.

. GOŚĆMI BĘDĄ -
Stowarzyszenie dla Ziemi z Bratnika
Ale Wiocha z Lubiąża
Nowica9
Sidzina - FREEDOM
Warmia
Ekomotywa(spod Warszawy)
Gajówka
ekowioska Brughu Aranya
eoosada Barkowo

prosimy się dopisywać!
Jeśli chcecie wpisać coś do programu , zaprezentować, poprowadzić warsztat - czekamy na zgłoszenia!

w piątek WIECZOREM wystąpią dla nas :

"Otwarty Pokaz Warsztatowy Studia Aktorskiego Teatru Porywacze Ciał z Poznania"
zespół Obierek a potem zagra Joint Venture Sound System! czyli Maken i Dziurex !

W CZASIE SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ WARSZTATY -
TYNKI GLINIANE ORAZ WIKLINY


TYNKI GLINIANE - warsztaty poprowadzi Szymon Sarnicki z grupy
SIBA biohabitat .
SIBA biohabitatpowstała na początku 2010 roku jako firma wykonawcza organizacji pozarządowej SIBA. Została zawiązana przez młode pokolenie biobudowniczych związanych zawodowo z ruchem naturalnego budownictwa w Polsce od 2007 r.
Warsztaty obejmą zapoznanie się z różnymi rodzajami i kolorami glin, stworzenie odpowiedniej mieszanki tynkarskiej,zabawa nimi, zabawa pigmentami, tynkowanie ścian, spora dawka informacji budownictwa strawbale, tynków glinianych, wapiennych, tadelaktu, itp..

WIERZBA - warsztaty poprowadzi Jacek Gądek
jego strona:
http://www.wierzba.malopolska.pl/
po Spotkaniu - sobota i niedziela to FESTIWAL - liczne warsztaty, kampanie, spektakle i koncerty


19 i 20.07.2014 - Festiwal Alternatywnych Społeczności

tworzymy
PROGRAM:

JARMARK WIEJSKI IZERSKI
obrazy, ceramika, szkło,ubiory, żywność

* Magda Kuźniarz - obrazy, szkło, biżuteria
* Bernardo z Gajówki -
IZEROPROJEKT zawiera:
IzeroKinoBus - w piątek o 21 45 - otwarcie
filmy dla dzieci w sobotę- o 17 03 i o 21 34, a o 22 37 - dla dorosłych
oraz
CiuchoWóz
IzeroCoctailBar
* Małgorzata Kowzan - ulubione poduszki i materace
* Manufaktura Rzemiosł Lokalnych Nagórze 24 – pizza z zabytkowego pieca chlebowego
* WarsztArt Wiesławy Dowchań z Wolimierza – lniane ubrania i narzuty.
* Agnieszka Borkowska - filcowana biżuteria
* Ekologiczne Gospodarstwo Krukowisko - kozi ser i potrawy z kozim serem
* Iza Pachulska – ceramika
* Pracownia Zieleni z Mlądza – sadzonki drzew i traw ozdobnych, ceramika, wyroby lawendowe i książka”Jak uprawiać lawendę dla przyjemności i zysku
* Hare – Kriszna – jedzenie, książki, kadzidła…śpiewy i tańce
* Naturalne, czyste herbaty - wybrane mieszanki ziół, owoców i kwiatów od Toli z Las Mokras
* Mariusz Raźny - Pracownia Bębnów
* Masaii -Kenia rękodzieło
* Rosa - upcyklingowe zabawki, ciuchy, torby.
* Latająca Kuchnia Potwora Spaghetti - yerba mate i wegan szamka.
* Anna Kotela-  ceramika
*Aga,Marysia,Marta Jacek :hamaki , poncha lungi , biżuteria i zielone veganshake&snacks
* Lepsza Strona Djembe Małkowski: djembe ,dzwonki do dunów, pałki do dunów, lampy/świeczniki z tykwy, calve oraz bransoletki z drutu i muliny.
* Pracownia Ceramiczna Czerwony Kogut - ręcznie robione gliniane naczynia, kubki, talerze,ozdoby, rzeźby, etniczna biżuteria z polskim rodowodem oraz odzież i dodatki z Indii...
* Indyjski Roman's- ręcznie stemplowane narzuty, oryginalne indyjskie kadzidła, azjatyckie eko-kosmetyki
* ShantiShantiShanti – ręcznie robiona biżuteria z drutu i makramee, ręcznie robione gry skórzane, misy tybetańśkie, ubrania i torby z Nepalu, koce z wełny jaka oraz chust


WARSZTATY

* Jacek Hołubowicz :mydła organiczne
* Hrystia-Dredka Pavlutska:Teatr psycho-emo dramy
* Kajo Dudziński & Sound of the Fire - warsztaty poi, staff i bębniarskie oraz fire show

* Szymon Sarnicki,SIBA biohabitat: tynki gliniane
* Rosa - drugie życie szmatek
* Graduada Arco-iris (Justyna Jagielnicka) - Capoeira
* Bozdek z Bratnika - warsztaty muzyczne dla dzieci!
*
Anna Kotela- masaż Peloha
- Qigong

*  Piotr Ślusarczyk - budowa i zasada działania orgonitów i chembusterów
* Jan Taratajcio - bio rezonator zapper - zasady działania na organizm człowieka, wybrane urządzenia wolnej energi oraz alternatywne sposoby leczenia różnych chorób
* Warsztaty Cyrkowe prowadzone przez Młodzież Izerską i ich międzynarodowych przyjaciół
* warsztaty JOGI Patrycja Kopf
* Tańce w Kręgu poprowadzi - Beata Krzewiecka!
 
SPEKTAKLE I POKAZY

Klinika Lalek
Performer

Kajo Dudziński & Sound of the Fire "Wehikuł (bez)czsu" - performance muzyczny na unikatowym pojeździe zrobionym z XiX wiecznej maszyny rolniczej.
Anna Stepczuk (Traveller By Fate - Podroznik z Przeznaczenia) z prezentacją pod tytułem: "Afryka w moim kolorze skóry"
"Otwarty Pokaz Warsztatowy Studia Aktorskiego Teatru Porywacze Ciał z Poznania"( piątek wieczór)
"Matsukaze" (sobota)
Teatr Glósoli - "Śmierć Kalibana

KONCERTY

Fanfare van de Eerste Liefdesnacht - Amsterdam (Fanfara Pierwszej Miłosnej Nocy !)
Bielas i Marynarze Łodzi
Pinokio
Obierek
People of the Haze
Nowica9 i przyjaciele
Zaklęty
Tiriba
Zebra Dub

Kormorany
Kaman

D.J.eje i M.C.

 Sr.BaLanGa Sun SystEm - Teneryfa
Joint Venture Sound System
Roman S.
Four Session Sound System
YoungPistols+KapitanKivi
MajkelRootsManSelekta+mr.Borecki
P3RFECTDRUG & MC SPLIF IRIEMAN
Blizna Terror Sound
"MaréeBass Crew" /PHONIANDFLORE, HOTBLOOD (fr),YAYOLAND (fr,pl), N-TONE (bl), DU3NORMAL
FreeTree Sound
Gradu Minimo

KAMPANIE
- Miasto – Wieś - Dobrze Jeść
- Lokalne Banki Nasion
- Drzewo to nie chwast
- Tiry na tory
- Stop GMO
- Stop Chemtrails
- ochrona Krajobrazu
- Stop wiatraki w miejscach cennych przyrodniczo
- Stop Kiep Rzucany Byle Gdzie

BILETY
- 1 dzień Festiwalu - 20 zł
- nocleg w namiocie na terenie Stacji - 10 zł
- jednorazowe zwiedzanie Festiwalu - 5 zł
- udział w 3 dniach Festiwalu z noclegami - 90 zł
zbieramy na wyżywienie artystów, zwroty kosztów podróży dla niektórych, , prąd, śmieci,nagłośnienie , wyżywienie wolontariuszy
- dla uczestników workcampu udział i noclegi za darmo
Prosimy o:
- pozostawienie wszelkiej agresji poza terenem Stacji
- nieprodukowanie śmieci a jeśli- to zabieranie ich ze sobą
- Stop Kiep Rzucony byle Gdzie! tylko do popielniczek i ognia!

PRZY ORGANIZACJI FESTIWALU POMAGAJĄ:

Kooperatywa Izerska  Dolnośląskie Stowarzyszenie "InicjART"
                         

GMEREK Audio-

Comments